Mutiara Hikmah Mbah KH. Maemun Zubair

1. Wong Yahudi iku biyen gelem mulang angger dibayar, tapi akehe kiyai saiki ngalor ngidul karo rokoan ora gelem mulang nak ora dibayar, gelem mulang angger dibayar. (Orang Yahudi dulu mau mengajar kalau dikasih uang, tetapi kebanyakan kyai sekarang...

Mutiara Hikmah di Jumat 5 Mei 2017

Selamat hari jumat teman, mari kita raih kemuliaan dengan amalan mulia dihari jumat yang mubarokah ini. Banyak amalan yang disunnahkan pada sayyidul ayyam ini, diantaranya yaitu memperbanyak mambaca sholawat dan istighfar. Kami ini saya akan menyampaikan satu perkataan/qoul sahabat...

Kata-Kata Indah dalam Bahasa Arab dan Terjemahannya

Banyak orang yang tidak dikernal oleh penduduk bumi tetapi mereka sangat terkenal di langit. Dan banyak orang juga terkenal di bumi ini tetapi mereka sama sekali tidak dikenal di langit. Tolak ukurnya adalah  ketakwaan bukan kekuatan. Gambar dengan seribu...

Ngaji al-Minah al-Saniyah

Ngaji al-Minah al-Saniyah Hal ke enambelas utk mendekatkan diri kepada Allah adalah TIDAK MELUPAKAN DZIKIR. Dzikir adalah sesuatu yang sangat penting. Para ulama menyatakan, “Siapa yang mudah melupakan Allah dan hal itu tidak menyebabkannya merasa sakit, maka dia bukan...

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 11.

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 11. Semua amal baik dan segala aktivitas yang kita lakukan dapat digambarkan seperti benda mati yang tidak bernyawa. Agar menjadi hidup dan dapat terbang untuk menghadap kepada Hadlirat Allah SWT, maka amal baik tersebut harus...

Ulama Itu Tidak Sama

Ulama Itu Tidak Sama Ulama itu ternyata tidak sama. Al-Ghazali dalam Pendahuluan Kitab Bidayah al-Hidayah, membagi ulama atau kaum cendikia dalam tiga klasifikasi. 1. Ulama yang menggunakan ilmunya untuk mencari ridla Allah dan kemuliaan akherat. Menurut al-Ghazali, inilah ulama...

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 19.

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 19. Jangan pernah mencari-cari alasan untuk menunda-nunda apalagi meninggalkan amal baik: karena sibuk, tidak ada waktu longgar, banyak tugas dan pekerjaan dan seterusnya. Semua itu hanya rekadaya nafsumu karena malas untuk berbuat baik atau karena...

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 6.

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 6. Benar bahwa Allah memerintahkan kita untuk berdoa (QS. Ghafir, 60). Benar juga bahwa Allah menjamin akan memenuhi doa2mu (QS. Al-Baqarah, 186). Akan tetapi, hal itu bukan berarti kamu bisa memaksa Allah untuk memenuhi apapun...

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 46.

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 46. Kamu mungkin pernah atau bahkan tidak jarang jatuh dalam dosa dan kesalahan, tetapi teman-temanmu tetap menilai dirimu sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena teman-temanmu itu, karakter dan perilakunya lebih buruk darimu, sehingga mereka tetap...

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 48.

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 48. Apapun sikap, ucapan dan perilaku kita pada dasarnya adalah cerminan dari baik buruknya hati kita. Baik-buruknya hati kita sendiri sangat terkait dengan jauh dekatnya kita masing-masing kepada Allah. Orang yang dekat dengan Allah Sang...

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 66.

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 66. Hati-hatilah jika Allah tetap melimpahkan nikmat dan karunia-Nya padamu padahal dirimu senantiasa berbuat dosa dan maksiat. Sebab, bisa jadi semua itu adalah istidraj atau “pelulu” (jawa) dari Allah, sehingga tanpa kau sadari engkau justru...

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 71.

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 71. Tidak semua pertanyaan dapat dijawab, karena tidak ada orang yang tahu segalanya. Tidak semua yang disaksikan dapat dijelaskan karena keterbasan lisan dan bahasa untuk mengungkapkan perasaan dan hakekat realitas. Tidak semua pengetahuan dapat di...

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 81.

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 81. Allah kadang memberimu anugerah nikmat, sehingga pikiranmu menjadi jernih, dadamu menjadi lapang dan hatimu menjadi senang. Allah kadang juga memberimu kesempitan hidup, sehingga dadamu menjadi sesak dan hatimu menjadi sedih, pikiranmu menjadi kalut dan...

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 87.

Ngaji Syarah al-Hikam, nomor 87. Jika kamu ingin kedudukan dan kemuliaan yang tidak bakal rusak, maka jangan tertipu oleh kedudukan dan kemuliaan yang fana. Segala hal yang diperoleh dan diberikan oleh yang fana akan fana. Segala yang diberikan Yang...