Langkah-langkah Dalam Mengatasi Problem Sarana Dan Prasarana Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Langkah-langkah Dalam Mengatasi Problem Sarana Dan Prasarana Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
  1. Langkah-langkah Dalam Mengatasi Problem Sarana Dan Prasarana Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Untuk menyelesaikan problem pada sarana dan prasarana maka perlu adanya pemenuhan program pendeteksian secara dini dan sarana-sarananya serta peralatan sekolah dirancang secara menyeluruh dan teliti[1].

Dahulukan alat-alat yang setiap hari digenakan, setelah itu alat-alat yang sering digunakan, lalu alat-alat yang jarang digunakan. Kemudia mendahulukan alat-alat yang betul-betul diperlukan dan tidak dapat diganti dengan alat atau cara lain. Membatasi pada alat pendidikan berupa tanah, bangunan, perabot berupa mebel, dan perlengkapan yang digunakan langsung dalam belajar. [2]

 [1]     Abdul Aziz Asy Syakhs, Op. Cit., hlm. 47

[2]     Ahmad Tafsir, Op. Cit, hlm. 95

About The Author

Saya adalah Bloger asal Malang yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan perkembangan IT, Design dan juga Pendidikan. Berupaya untuk selalu menebarkan kebermanfaatan bagi sesama.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *