Added by on 18/03/2017

Banyak orang yang tidak dikernal oleh penduduk bumi tetapi mereka sangat terkenal di langit. Dan banyak orang juga terkenal di bumi ini tetapi mereka sama sekali tidak dikenal di langit.
Tolak ukurnya adalah  ketakwaan bukan kekuatan. Gambar dengan seribu arti.

saya teringat dengan sesok Uaisy Al Qorni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*